Motorbåtstöttor

Huvudprincipen vid uppställning av en motorbåt är att merparten av båtens vikt skall tas upp av kölpallning. För att göra det möjligt att komma åt botten under för målning mm väljer man ofta en lite högre kölpallning än för segelbåtar. Normalt vill man gärna ha kanske 40-50 cm fritt under båten, så att drev, axlar, roder och propellrar står fria.

OBS, när Ni skaffar pallvirke till kölen, snåla inte utan köp rejält virke, ca 200x200x600 mm av god kvalité som kan byggas till lämplig höjd. Beroende på längd på båten brukar man behöva 2-3 st pallplatser. Man skall alltid palla av under motorn då den är tung och man vill undvika böjlaster i skrovet.

Till motorbåtar med djup V-botten bör man överväga att använda en segelbåtstötta, tex CY1. Till flera moderna skrov med djup V-botten i främre delen av båten och en plan aktre del kan man med fördel välja en korta segelbåtsstöttor till främre delen av skrovet och en motorbåtstöttor bak.

Hur många stöttor man behöver avgörs förutom av skrovets form även av lokala förhållanden som vindfång, höjd på täckning, pallning mm. Men under normala betingelser är nedan vår rekommendation. Båten mår bäst om man undviker för stora punktlaster ifrån stöttorna.

<10 m           4 stöttor

10-12 m       6 stöttor

12-15            8 stöttor

>15               8-12 stöttor

Motorbåtstöttorna finns i tre grundmodeller. Genom att avpassa lämplig höjd på kölpallningen täcker man in de flesta på marknaden förekommande skrov.

Modell Höjd stötta m Höjd topp m
CM 1 0,4 0,5-0,83
CM 2 0,73 0,8-1,2
CM 3 0,9 1,0-1,4

Kölpallningsstötta:

Modell Kölpallning Höjd topp m
CK 1 0,4 0,5-0,8