Produkter

Cradostöttan är uppbyggd av en kraftig rörkonstruktion som är pulverlackerad och försedd med en justerbar skruv.

Det som skiljer Cradostöttan från en del enkla och billiga alternativ är den mycket robusta trapetsgängade justerskruven. Det gör det möjligt att täcka in olika höga båtar med ett begränsat antal grundmodeller då justermånen är stor. Men även för den enskilda båtägaren har den ett stort värde då det går att justera höjden även under last. Till skillnad från en vanlig gänga klarar man att vrida på en trapetsgänga även under last. Om man av någon anledning vill tex lyfta en del av båten kan man enkelt vrida på skruven och sakta ändra nivån till den man behöver för stunden. Det kan man ha nytta av vid allt ifrån stora skrovrenoveringar för den idoge träbåtsägaren till när du vill få båten att stå i våg för att kunna montera någon detalj rakt. Normalt behöver man även finjustera stöttorna i samband med upptagning för att båten skall stå säkert och stadigt.

Det finns flera finesser som syftar till att göra arbetet med hanteringen av båtar både säkert och enkelt. Tex har topplattan ett hål som gör att tvingar och andra verktyg kan fästas igenom plattan. Något som tex träbåtsägare som byter bord kan uppskatta. Dessvärre har det visat sig att stöttorna och då framförallt topparna har en tendens att ”lånas” av mindre nogräknade personer. För att göra det möjligt att låsa fast både topp och stötta är toppen försedd med dels en bygel som lås kan fästas vid och även hålet i topplattan som en kedja kan träs igenom. Vid normal uppställning så håller man ihop de motstående stöttorna med en 6mm kätting. Men det kan vid vissa speciella tillfällen vara bra att kunna komplettera denna låsning. För att möjliggöra det finns det en bygel där man kan trä igenom ett webbing band (sk spännband).

På sommaren när man vill förvara stöttorna är det enkelt att ställa ihop dom då både segelbåt och motorbåtsstöttan är stapelbara. Topparna tas ur och antingen låser fast eller förvarar dom på annan plats. Tiden med mer eller mindre klumpiga, svårjusterade och ibland halvruttna vaggor som dessutom tar stor plats på båtklubben eller varvet är förbi.