Segelbåtstöttor

Grundprincipen för uppställning av en segelbåt är att kölen skall vila på en kölpallning. Vi rekommenderar en robust pallning av trävirke eller liknande som i princip klarar hela båtens last. Gärna utbredd under hela kölen för att få en bra fördelning av trycket mot marken. Båten mår bäst om man undviker för stora punktlaster ifrån stöttorna.

En segelbåt skall ha minst 6 st stöttor. För båtar över 10m rekommenderar vi 8 st stöttor. Antalet stöttor beror också på enskilda förhållanden. Har man en uppställningsplats som är utsatt för mycket vind, masten kvar på vintern eller en täckställning som fångar mycket vind kan det finnas anledning att använda fler stöttor än nedan rekommendation. Efterjustering under vintern kan komma att behövas beroende på olika markförhållanden.

Tänk på att täckställningen inte skall förankras i stöttorna. Även om risken är liten så finns det en möjlighet att vid en storm få problem med att stöttorna rör på sig om tex presenningen har blåst sönder. De flesta försäkringsbolag har dessutom det som ett villkor i sina försäkringar att täckmaterial inte får förankras i stöttor och vaggor.

0-10 m          6 stöttor

10-13            6-8 stöttor

13-16            8-10 stöttor

>16               12 stöttor

Har man långa överhäng framåt eller bakåt kan det även vara bra med en stävstötta. Det finns en speciell V formad topplatta, CT2.

Stöttorna finns i 7 modeller för upp till ca 2,5m djupgående. Rätt storlek av stötta beror förutom av kölens djup och kölpallningens höjd även på skrovets form. Nedanstående lista är enbart en tumregel för ett normalt deplacerande segelbåtar med ca 10cm kölpallning. Är Ni osäkra på vad som kan passa Er så kontakta oss för mer detaljer.

Modell Djupgående m
CY1 0,75-1,05
CY2 1,05-1,45
CY3 1,45-1,85
CY4 1,75-2,15
CY5 2,15-2,55

 

Fällbara Segelbåtstöttor:

Modell Fällbara Segelbåtstöttor
FCY3-0 Fällbara djupgående c:a 1,45-1,85 m
FCY4-0 Fällbara djupgående c:a 1,75-2,15 m