Tillbehör | Lösa toppar

Det finns möjlighet att köpa lösa toppar. Dels vår standardtopp som heter CT1 och den vinklade CT2 toppen som är användbar främst som ändskeppstötta. Vill Ni byta topp på en vanlig stötta går det bra. Det måste då anges i beställningen att Ni önskar det.

Ni kan köpa den kätting Ni behöver av oss i de längder Ni önskar. Kontakta oss för information.