• + -

  Hur många stöttor behöver jag till en båt?

  Det beror på storlek på båt och lokala förhållanden. De flesta båtar klarar sig med 6 stöttor. Under produktbeskrivningarna för segel resp. motorbåtstöttorna finns en sammanställning med tumregler.
 • + -

  Hur förvarar jag mina stöttor?

  Dom kan förvaras utomhus staplade i varandra.
 • + -

  Krävs det något speciellt underlag?

  Underlaget skall vara plant och klara den last som det utsätts för. Är det uthomhus på en grus/jordplan rekommenderar vi att man lägger några bitar av plywood eller liknande under varje ben.
 • + -

  Hur mycket last klarar en stötta?

  Segelbåtstöttorna klarar ca 5 tons belastning men vi rekommenderar att man inte skall lasta en enskild stötta med mer än ca 2,5 ton. Motorbåtstöttorna klarar mer, ca 7 ton men vi rekommenderar max 4 ton.
 • + -

  Måste stöttorna vara så tunga?

  Stöttorna står stadigare och blir mindre känsliga för vind och slag om dom är tunga. En lättare stötta blir helt enkelt inte lika stabil.
 • + -

  Kan jag använda segelbåtstöttor till en motorbåt och vice versa?

  Det kan man absolut. Det är skrovformen och höjden som avgör vad som är lämpligt.
 • + -

  Kan jag surra min täckställning och mina presenningar i stöttorna?

  Nej, det skall man inte göra. Risken är att en fladdrande press kan dra undan en stötta eller ställa till andra problem. Flera försäkringsbolag tycker inte heller att det är en bra ide.